Categories
Stiri

Sindicaliștii din educație își pregătesc o nouă ordonanță de urgență pentru folos propriu

Simbioza dintre Ministerul Educației Naționale și sindicaliștii din educație duce la o nouă ordonanță de urgență în domeniu. Deocamdată este doar în pregătire, publicată pentru dezbatere publică pe site-ul ministerului, dar după cum știm că merg lucrurile probabil că va fi lege înainte de finalul lunii. Noua ordonanță introduce o nouă categorie de cadru didactic, adică profesorul-sindicalist, care este plătit fără să muncească.

Legea Educației Naționale, la art. 263, alineatul (10), prevede degrevarea parțială de norma didactică de predare a profesorilor care au și atribuții (conducere, îndrumare, control). Este o prevedere normală, pentru că aceste persoane îndeplinesc acele atribuții tot ca sarcină de serviciu, iar numărul total de ore muncite să rămână constant, deci orele folosite pentru alte activități se scad din norma didactică. Formularea actuală este următoarea: 

(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactică de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

În proiectul de ordonanță de urgență, alineatul respectiv capătă următoarea formulare:

(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drepturi pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

De asemenea, ordonanța prevede și o definire a degrevării, cu un final interesant:

Degrevarea reprezintă scutirea efectuării atribuției de predare, total/parțial, din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilități specifice funcțiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum și pentru persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ. Pe perioada degrevării se păstrează drepturile salariale. (sublinirea mea)

Sunt trei modificări introduse de acest text:

1. Degrevarea poate fi și totală, nu doar parțială. În sine, este un lucru anormal. Sigur că funcțional, la limită, se poate spune că sunt cadre didactice care își folosesc tot timpul pentru alte activități decât predarea. Dar atunci de ce se mai numesc profesori? Înseamnă că au altă meserie. Mai mult, înseamnă că în practică toate orele pe care ar trebui să le susțină acel profesor sunt acoperite de un suplinitor, cu posibile implicații directe asupra calității educației. Este un aspect ce trebuie gândit și reglementat în altă manieră.

2. Degrevarea se referă și la post în sine, nu la normă. Conform notei de fundamentare anexate proiectului de ordonanță,  de acest drept poate beneficia și personalul didactic care ocupă funcția didactică de profesor pentru învăţământ primar, educator/educatoare, învăţător/învăţătoare care sunt încadrați pe post. De fapt, ordonanța vine să corecteze un gol produs de o altă ordonanță de urgență, a cabinetului Ponta 1, care a reintrodus categoriile respective de cadre didactice. În fine, să lăsăm stupizenia ordonanței care corectează ordonanța, să notăm că e o modificare necesară, dar pentru care nu se impune procedura excepțională de legiferare.

3. Introducerea unei categorii de sindicaliști între beneficiarii prevederilor legale. Aici e de fapt miza întregului text. Vom avea niște persoane, desemnate de sindicate pentru monitorizarea și evaluarea calității, care în virtutea acestei desemnări vor fi scutiți de munca la catedră, dar vor fi plătiți în continuare din bani publici. Atenție, sindicatele sunt organizații private, participarea la activitățile lor de către membri se face prin voluntariat. Nu obligă nimeni acești profesori să fie voluntari la sindicat. În fapt, ei nici nu au cine știe ce responsabilități în domeniu. Vor fi pur și simplu niște funcționari ai sindicatelor plătiți din banii noștri, ai tuturor.

Pe scurt, sunt trei schimbări care nu sunt urgente și nu justifică folosirea unei metode excepționale de legiferare. Mai mult cel puțin una dintre ele – cea referitoare la situația profesorilor care fac exclusiv altceva decât predare – chiar necesită o dezbatere așezată, să vedem ce soluții avem în astfel de cazuri. Iar o modificare nu este altceva decât o nesimțită mită dată de guvern sindicatelor.

Ca notă de final, să remarcăm că nu s-a schimbat aproape nimic în obieceiurile de a (nu) dezbate ale ministerului educației, pe care le-am mai criticat în această pagină. Documentele sunt pur și simplu aruncate pe site, fără o adresă de contact, o persoană responsabilă și un termen până la care se primesc comentarii. În nota de fundamentare, la capitolul Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate, ministerul răspunde sincer, cinic și complet nepotrivit: nu este cazul. Așa cum spuneam anterior, educația rămâne afacerea închisă a funcționarilor și sindicaliștilor.

(sursa foto: sindtutova.blogspot.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *